Úvod

Už viac než 20 rokov sa terapia na bežiacom páse ukazuje ako úspešná terapia založená na dôkazoch pre opätovné získanie a zlepšenie schopnosti chôdze pacientov po mozgovej porážke a so zraneniami miechy a mozgu. LokoHelp je elektromechanický tréner chôdze, ktorý v kombinácii s bežiacim pásom poskytuje dodatočnú pomoc pre vykonávanie pohybov chôdze.

S trénerom chôdze, ktorý sa popri odťažení hmotnosti tela stará aj o mechanické pohyby chôdze, môžu tréning chôdze absolvovať aj pacienti s ťažkým neurologickým postihnutím. Každý krok aktivuje prepojenie miechy s pohybovým centrom, aj v prípade, že je poškodené.

Terapia s LokoHelp ponúka vysokú flexibilitu pri lokomotívnej terapii nasadenej pre rôzne chorobopisy a riadi sa individuálnym stavom pacientov.

Charakteristiky

LokoHelp je elektromechanický tréner chôdze, ktorý je založený na princípe „konečného efektora“. Mechanická podpora pre fázu statickej alebo hracej nohy prebieha na chodidlách, na poslednom článku kinematickej reťaze. Pacient by nemal byť len pasívne hýbaný, ale mal by čo najviac spolupracovať. Vystretie kolena a bedra by mali byť podľa možností ideálne kontrolované pacientom.

Chodidlá pacienta sú pri terapii v špeciálnych topánkach a systém opaskov odoberie časť telesnej hmotnosti z jeho tela. Nohy sú posúvané prístrojom, ktorý dovoľuje rýchlosť maximálne dva km/h. Školení terapeuti sprevádzajú a podporujú pacienta pri tomto náročnom cvičení. Noha je prístrojom mechanicky pokrčená a posunutá napred, zároveň je statická noha aktívne naťahovaná a stabilizovaná. Pacient podporuje tieto procesy stanovené LokoHelp trénerom chôdze.

Ak je to možné, pacient by mal aktívne spolupracovať (ak je kognitívne schopný), aj keď je to možné len ako mentálny tréning. Vďaka zrkadlu má pacient možnosť vidieť svoje pohyby.

Prax ukazuje, že pacienti dokážu s pomocou trénera chôdze získať schopnosť chodiť alebo predĺžiť ich kroky. Zlepší sa aj kvalita vzhľadu chôdze.

Ciele

Štúdie dokazujú, že terapia na bežiacom páse s odťažením telesnej hmotnosti prevyšuje zvyčajné cvičenie chôdze, pretože sa zvýši počet opakovaní zaťaženia fáz statickej a hracej nohy, a tak sa dá dlhodobo očakávať zlepšenie schopnosti chodiť.

Pacienti, ktorí nedokážu samostatne urobiť ani krok, a to ani s pomôckami, obzvlášť profitujú z nasadenia LokoHelp. Odpich, natiahnutie kolena a mobilizácia bedier sú pri tejto terapii v popredí.

Pre samostatnú schopnosť chodiť po zemi je popri pohyboch statickej a hracej nohy nutná aj schopnosť držania tela a jeho kontroly. Počas tréningu s LokoHelp nie sú trup a panva pacienta fixované. Preto pacient môže dodatočne trénovať posturálne nároky prostredníctvom zodpovedajúcich úloh.

Aj pri kognitívne obmedzených pacientoch sa táto terapia dá nasadiť. Vďaka rudimentárnemu aktivovaniu chôdze môže byť často dosiahnutá zlepšená čulosť a vnímanie a senzibilita voči hĺbke a plochám môže byť dosiahnutá cez aktiváciu vzorov chôdze. Neskôr bude aktivovaná muskulatúra trupu, rúk a pliec.

Obmedzená schopnosť chôdze u:  

pacientov s ochrnutím
pacientov po mozgovej porážke
pacientov s kraniocerebrálnym poranením
pacientov s infantilnou cerebrálnou parézou
pacientov s Morbus Parkinson
pacientov so Sklerózou Multiplex
pacientov s Guillain-Barré syndrómom a inými neurologickými ochoreniami pacientov po výmene bedrového alebo kolenného kĺbu“
geriatrických a ortopedických pacientov

Pacienti pre zlepšenie:

rýchlosti chôdze a výdrže
symetrie chôdze a dĺžky krokov
pohyblivosti kĺbov, dĺžky svalov
funkcií krvného obehu pre redukciu spasticity
Menü