Stabilita tela

Sociálna rehabilitácia je celok špecifických činností, ktoré majú jeden cieľ: dosiahnutie samostatnosti a nezávislosti osoby. To dosiahneme vývojom špecifických schopností a posilňovaním zvyklostí, resp. obyčajnými cvikmi výkonu pre samostatný život.

Výhody terapie TheraSuit

 • Ponúka externú telesnú stabilitu
 • normalizuje svalové napätie
 • posilňuje slabé svaly
 • podporuje jemnú a hrubú motoriku
 • zlepšuje hustotu kostí
 • ovplyvňuje vestibulárny aparát
 • zlepšuje vnímanie priestoru
 • zlepšuje rovnováhu a koordináciu
 • redukuje nekoordinované pohyby (ataxia a atetóza)

Indikácie terapie TheraSuit

 • cerebrálna paréza
 • spasticita
 • hypotónia
 • pacienti po ischemickej mozgovej porážke
 • traumatické zranenia mozgu
 • zranenia miechy
 • neuromuskulárne poruchy
 • Ataxia
 • atetóza

 

Kontraindikácie terapie TheraSuit

 • ťažká skolióza
 • subluxácia bedrových kĺbov o 50%
 • ochorenia srdca
 • dekompenzovaná epilepsia
 • Hydrocefalus (VP shunt)
 • Diabetes (dekompenzovaný)
 • ochorenie obličiek
 • osteoporóza
 • Vysoký krvný tlak (hypertenzia)
Menu
Translate »